Hvad er Ledercoaching?

Hvad skal du gå efter, når du har brug for en coach? Coaching er en ligeværdig samtale, der støtter dig i at finde svarerne indefra. Det er ikke rådgivning eller et kvikfix, men en proces, hvor du bliver nysgerrig på dig selv, og får skabt større bevidsthed på din mønstre og handlinger eller mangel på […]

Hvad er Coaching?

Mange mennesker tror, at coaching kun hører til sportens verden eller at coaching er det samme som en samtale hos en psykolog. Det kunne ikke være mere forkert. Coaching kan bruges i mange forskellige kontekster. I slutningen af 1920’erne begyndte man at bruge coaching i sportens verden. Men omkring 1990’erne blev coaching mere udbredt inden […]

Hvad er Teamcoaching?

Hvad skal I gå efter, når I har brug for en teamcoach? Teamcoaching er en udviklingsform, der støtter teamet og de enkelte teammedlemmer i at blive et High Performanceteam. Gennem spørgsmål og værktøjer stiller teamcoachen udfordrende spørgsmål for at gøre teamet bevidste om hvilke vaner og mønstre, der står i vejen for dem.     […]